top of page

服务

Divine ALchemist High Priestess
Clairvoyant Readings

透视读物

爱情、运气、事业和前世。透视读物就生活的所有问题提供建议,并回答您所有的个人问题。

 

                                        

 

水晶能量读数

带你走最远的未来。 水晶能量读数可以产生日期和姓名以及有关您未来的其他详细信息。

 

脉轮读数

照亮你的七个脉轮。七个脉轮是我们体内能量流动的能量中心。

 

 

 

 

  您的精神顾问

 • 爱读书

 • 治愈阅读

 • 婚姻读物

 • 离婚阅读

 • 职业阅读

 • 家庭阅读 

 • 关系阅读

 • Karma D9 图表阅读 

 • 精神成长

 • 精神 指导 

 • 专攻属灵争战

 • 清洁 

 • 保护 

 • 蜡烛和水晶作品 

 

  

       

bottom of page